Separarea simplă

Exerciţiu de asociere

    
Deplasaţi elementele coloanei din dreapta spre cele din coloana din stânga.